Brendiranje vozila

Istrazivnaja su pokazala da je brendiranje vozila jedan od najefektnijih vidova predstavljanja delatnosti kompanije. Uz realtivo mali trošak na dnevnom nivou koji je jednak ceni kafe u kafiću dobijate celogodišnju reklamu.  Atraktivan dizajn i kvaliteni materijali garancija su da će i posle dužeg vremena reklamna poruka ostati jednako efikasna.

Isplativost-gruba matematika

Jednokratni trošak brendiranja vozila po danu 1-2 eur (trajanje grafike 3 god sa folijom srednjeg kvaliteta)

Na godišnjem nivou  oko 400 eur/auto

Auto predje oko 20 000 km/365 dana

Reach minimum 20 000 ljudi/365 dana

Response 1%=200 potencijalnih klijenata

GALERIJA